Blog Elements

You can display blog posts in various ways with the “Blog Post” element/shortcode. You can see one example here and even more at the blog main menu item of this demo.

Chào tất cả mọi người!

Chúc mừng đến với WordPress. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Hãy chỉnh sửa hay xóa bài viết này, và bắt đầu viết blog!

A small gallery

/
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor...

A nice entry

/
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean…

Entry without preview image

/
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean…

Entry with Post Format "Video"

/
http://vimeo.com/groups/stockfootage/videos/41629603 Lorem ipsum…