Focusun

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
Máy làm đá cây Focusun 0.5 tấn/ ngày FIB05D
Loại máy: Máy làm đá cây Mã máy: FIB O5D Sản lượng 1 ngày: 0.5 tấn Ga lạnh: R22/R404A..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ
Máy làm đá cây Focusun 1.5 tấn/ ngày FIB1.5D
Loại máy: Máy làm đá cây Mã máy: FIB 1.5D Sản lượng 1 ngày: 1,5 tấn Ga lạnh: R22/R404..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ
Máy làm đá cây Focusun 10 tấn/ ngày FIB10D
Loại máy: Máy làm đá cây Mã máy: FIB 10.0D Sản lượng 1 ngày: 10.0 tấn Ga lạnh: R22/R4..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ
Máy làm đá cây Focusun 1tấn/ ngày  FIB1.0D
Loại máy: Máy làm đá cây Mã máy: FIB 1.0D Sản lượng 1 ngày: 1 tấn Ga lạnh: R22/R404A ..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ
Máy làm đá cây Focusun 2  tấn/ ngày FIB2.0D
Loại máy: Máy làm đá cây Mã máy: FIB 2.0D Sản lượng 1 ngày: 2.0 tấn Ga lạnh: R22/R404..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ
Máy làm đá cây Focusun 3 tấn/ ngày FIB3.0D
Loại máy: Máy làm đá cây Mã máy: FIB 3.0D Sản lượng 1 ngày: 3.0 tấn Ga lạnh: R22/R404..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ
Máy làm đá cây Focusun 5 tấn/ ngày FIB5.0D
Loại máy: Máy làm đá cây Mã máy: FIB 5.0D Sản lượng 1 ngày: 5.0 tấn Ga lạnh: R22/R404..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ
Máy làm đá Focusun 2,5 tấn/ ngày FIB 2.5D
Loại máy: Máy làm đá cây Mã máy: FIB 2.5D Sản lượng 1 ngày: 2.5 tấn Ga lạnh: R22/R404..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ
Máy làm đá vảy Focusun 1 tấn/ngày
Mã máy: FIF1.0 Sản lượng đá/ngày (tấn): 1 Gas lạnh: R404A Công suất điện tiêu thụ (kw..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ
Máy làm đá vảy Focusun 2 tấn/ ngày
Mã máy: FIF2.0 Sản lượng đá/ngày (tấn): 2 Gas lạnh: R404A Công suất điện tiêu thụ (kw..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ
Máy làm đá vảy Focusun 3 tấn/ngày
Mã máy: FIF3.0 Sản lượng đá/ngày (tấn): 3 Gas lạnh: R404A Công suất điện tiêu thụ (kw..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ
Máy làm đá vảy Focusun 4 tấn/ngày
Mã máy: FIF4.0 Sản lượng đá/ngày (tấn): 4 Gas lạnh: R404A Công suất điện tiêu thụ (kw..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ
Máy làm đá vảy Focusun 5 tấn/ngày
Mã máy: FIF5.0 Sản lượng đá/ngày (tấn): 5 Gas lạnh: R404A Công suất điện tiêu thụ (kw..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ
Máy làm đá vảy Focusun 500kg/ ngày
Mã máy: FIF0.5 Sản lượng đá/ngày (tấn): 0.5 Gas lạnh: R404A Công suất điện tiêu thụ (..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ
Máy làm đá vảy Focusun 6 tấn/ ngày
Mã máy: FIF6.0 Sản lượng đá/ngày (tấn): 6 Gas lạnh: R404A Công suất điện tiêu thụ (kw..
0 vnđ
Trước thuế: 0 vnđ